Fundacja Edukacji i Nauki została założona w listopadzie 2013 roku. Fundacja przyjęła jako swoją misję prowadzenie działań wspierających rozwój myśli naukowej oraz popularyzację dorobku naukowo-badawczego młodzieży szkolnej. Misja będzie realizowana poprzez szeroki wachlarz inicjatyw ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia naukowców i zespołów badawczych realizujących badania naukowe z zaangażowaniem młodzieży lub całego społeczeństwa.